Reklamačný postup

Reklamácia musí mať písomnú formu. Reklamácie množstva musia byť hlásené v priebehu 2 pracovných dní od momentu prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácie kvantitatívne, hlásené v neskoršom termíne nebudú uznané.

Reklamácia vad tovaru musí obsahovať detailný opis vady, doklad o kúpe s dátumom kúpy tovaru, pečiatku predávajúce a taktiež musí byť uvedený spôsob vysporiadania reklamácie.

Reklamácia je skúmaná v priebehu 5 pracovných dní od momentu prijatia hlásenia o reklamácií u firmy DOMINO. Všetky chýbajúce časti alebo výmena nového tovaru za reklamovaný je možná až po uznaní reklamácie cez firmu DOMINO.

Reklamácie týkajúce sa chýbajúceho montážneho materiálu sú doplnené počas návštevy obchodného zástupcu, prípadne sú dodané kuriérskou službou alebo poštou.

Dobropisy k faktúram sú vystavené až po obdržaní reklamovaného tovaru!!!!!!

Reklamácie je potrebné zaslať v písomnej forme na fax 0415424900 alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.