Záruka a údržba

Na výrobky našej firmy sa vzťahuje záruka 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia v dôsledku opotrebenia tovaru alebo v dôsledku neodbornej montáže. Reklamácia musí mať písomnú formu a v prípade uznania reklamácie firma DOMINO vymení výrobok za nový. Podmienkou je vrátenie chybného tovaru.

Mosadzné a lakované výrobky sa odporúčajú ošetrovať len čistou teplou vodou.

Nesmú sa používať žiadne chemické prípravky, alkohol alebo rozpúšťadlá.

Kľučky povrchových úprav M1 a M3 sa v dôsledku prirodzeného pôsobenia ľahko odierajú, čo ale nie je predmetom záruky.

 

Výmena tovaru

Pri akomkoľvek nároku na výmenu alebo reklamáciu tovaru žiadame zákazníkov, aby jednotlivé diely zabalili tak, aby nedošlo ich ďalšiemu poškodeniu. V opačnom prípade poškodené diely nebudú vymenené.